Pensioenaftopping opnemen in arbeidsvoorwaarden

donderdag 09/04/2015

De fiscale aftopping van de bedrijfspensioenregeling tot 100.000 euro moet op korte termijn ook in de arbeidsvoorwaarden opgenomen worden. De voorlopige dekking die de meeste verzekeraars verleend hebben, is namelijk reeds per 1 april 2015 beëindigd.

Sinds 1 januari 2015 kunnen werknemers die meer verdienen dan 100.000 euro per jaar over het meerdere niet meer “gewoon” pensioen opbouwen. Meer dan 100.000 werknemers zijn sinds 1 januari door het maximeren van de pensioengrondslag in hun ouderdoms- en partnerpensioen getroffen. Als de pensioenregeling van de werkgever is ondergebracht bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI) moet de fiscale aftopping ook in de arbeidsvoorwaarden opgenomen worden. De werknemer zal hierin mee moeten willen gaan. Zonder handtekening van de werknemer is een aanpassing van de pensioenafspraken niet rechtsgeldig, ook al komt het voor uit een wetswijziging.

Snel handelen is van belang. Immers, als een werknemer die meer dan 100.000 euro verdient, komt te overlijden voordat de arbeidsvoorwaarden zijn aangepast, kan de achterblijvende partner het vanaf 1 januari 2015 niet verzekerde deel van het partnerpensioen bij de werkgever alsnog opeisen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met ons kantoor.