Pensioen in eigen beheer op de schop!

donderdag 31/03/2016

Staatssecretaris Wiebes heeft eindelijk openheid van zaken gegeven inzake het pensioen in eigen beheer van Directeur-grootaandeelhouders: hij wil ervan af!!

In antwoorden op de vragen die tijdens het kameroverleg zijn gesteld naar aanleiding van zijn brief van 17 december 2015 biedt hij een afkoopvariant tegen 70% van de fiscale waarde en de mogelijkheid om het opgebouwde pensioen om te zetten in een Oudedagssparenvariant. Er komt geen nieuwe faciliteit voor DGA’s voor ‘pensioen’ in de eigen BV. Een en ander zou moeten ingaan op 1 januari 2017.

Afkoop opgebouwde pensioenrechten

Wiebes biedt aan om opgebouwde pensioenrechten af te kopen tegen 70% van de fiscale waarde. Eerder had hij 80% aangegeven, maar daar gaat dus nog eens 10% vanaf. Dit geldt ook voor ingegane pensioenen.

Oudedagssparen in eigen beheer

Als alternatief voor de afkoop mag het opgebouwde pensioen ook worden omgezet in Oudedagssparen in eigen beheer (OSEB). Ook tegen de fiscale waarde. De facto wordt dit dan een soort bancaire lijfrente die uiterlijk vanaf de AOW-datum – bij doorwerken plus 5 – in 20 jaar moet worden uitgekeerd.

Geen nieuwe faciliteit

Wiebes wil dus geen nieuwe faciliteit voor DGA’s in eigen beheer. Ergo, als pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft, dan kan de (fiscale) oudedagsreserve voor IB-ondernemers ook wel afgeschaft, met eveneens een afkoopvariant.

Echtscheiding

Ook is hij bereid om te onderzoeken of de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding ook van toepassing kan worden op in OSEB omgezette pensioenrechten.

Conclusie

Prima dat Wiebes eindelijk aangeeft wat hij wil. Wel blijven er nog vele vragen over:

  • mag ik verzekerd kapitaal terughalen naar de eigen BV en dan afkopen?
  • of omzetten in OSEB?
  • of het verzekerde pensioen afkopen en het pensioen in eigen beheer omzetten?
  • en hoe zit dat op een later tijdstip als het kapitaal over x-jaar expireert?
  • hoe zit het met pensioen in een apart (pensioen) lichaam. Wat is dan precies de ‘fiscale waarde’?
  • ingegane pensioenen mogen dus niet omgezet in OSEB en alleen afgekocht?

Dat hij met een afkoopvariant tegen 70% van de fiscale waarde bijzonder ver gaat is evident. Dat laat onverlet de vraag of er veel gebruik van gemaakt gaat worden. Het geld om de belasting te betalen moet er immers wel zijn.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.