Peeters Belastingadviseurs gaat verder met Van Luxemborg & De Kok B.V.

donderdag 22/01/2015

Pieter Peeters heeft besloten om per 1 januari 2015 Peeters Belastingadviseurs onder te brengen bij Van Luxemborg & De Kok Accountants en Belastingadviseurs. Voor de opvolging door Van Luxemborg & De Kok is gekozen door dat beide partijen werken volgens dezelfde principes: kwaliteit en service leveren met een persoonlijke benadering. Hierdoor kan de goede dienstverlening voor haar klanten gewaarborgd blijven.

Na 45 jaar met veel plezier en toewijding het kantoor te hebben gerund werd het voor Pieter Peeters toch tijd om in het kader van zijn opvolging aandacht te schenken aan de continuïteit van het kantoor en dienstverlening. Het vinden van adequate opvolging en het zelfstandig voortzetten van het kantoor is in de huidige tijd van snel elkaar opvolgende ontwikkelingen op zowel administratief als fiscaal gebied geen sinecure.

In dat kader is het besluit genomen om het kantoor en haar medewerkers onder te brengen bij Van Luxemborg & de Kok; een organisatie met dezelfde principes: kwaliteit en service leveren met een persoonlijke benadering.

Vanaf 1 januari 2015 is Peeters Belastingadviseurs ondergebracht bij Van Luxemborg & De Kok Accountants en Belastingadviseurs.

Naar verwachting zal het kantoor halverwege het voorjaar 2015 de locatie aan de Bredaseweg verlaten en kantoor gaan houden aan de Ringbaan West 328 te Tilburg. Vanzelfsprekend houden wij alle relaties hiervan op de hoogte. Tot die tijd is het huidige telefoonnummer gewoon bereikbaar.

De komende twee jaren zal de heer Peeters geleidelijk gaan afbouwen en de relaties introduceren bij één van de partners van Van Luxemborg & De Kok, te weten: Herman de Jager, Albert Verschure of Henry Corsten.

De medewerkers Henk Peeters en Marion Wagener-Smulders blijven de vertrouwde aanspreekpunten.

De heer Peeters en Van Luxemborg en de Kok hebben er alle vertrouwen in dat deze overname enkel positieve veranderingen voor de klant zal brengen. Zij zien er dan ook naar uit de relatie met de klanten van Pieter Peeters voort te zetten en waar mogelijk te intensiveren.