Pas op met fiscale eenheid vennootschapsbelasting

donderdag 23/02/2017

In een holdingstructuur wordt veel te vaak gekozen voor een fiscale eenheid vennootschapsbelasting omdat ik dan de verliezen verrekend kunnen worden met winsten bij andere bedrijfsonderdelen. Het is echter maar zeer de vraag of dit op lange termijn gunstig is omdat de fiscus verregaande verreken mogelijkheden heeft binnen de fiscale eenheid.

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de belastingdienst de mogelijkheid om een teruggave van rijksbelastingen (vooral vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting) aan een B.V. niet uit te betalen, maar deze juist te verrekenen met een belastingschuld van een andere B.V.  Dit is een zeer vergaande bevoegdheid maar kennelijk gewenst geacht door de wetgever. Deze mogelijkheid geldt vermits beide rechtspersonen in dezelfde fiscale eenheid vennootschapsbelasting zitten én de belastingschuld en –teruggave ook betrekking heeft op een periode dat beiden in die fiscale eenheid zitten. De B.V. die de belastingteruggave misloopt krijgt van rechtswege wel een regresvordering op de andere B.V., maar die vordering is over het algemeen niets waard. Het is geen extra (hoofdelijke) aansprakelijkheid, het is ‘slechts’ een mogelijkheid tot verrekening.

Deze bepaling leidt er bijvoorbeeld toe dat een vordering omzetbelasting van een fiscaal gevoegde vennootschap (BTW teruggave) niet uitbetaald wordt, maar verrekend wordt met een loonheffing schuld van een (nagenoeg) failliete mede-gevoegde groepsmaatschappij. De verrekeningsmogelijkheid heeft de belastingdienst ook ná verbreking van de fiscale eenheid, maar dan wel voor belastingteruggaven en -schulden die allebei zien op de periode dat beide rechtspersonen in de fiscale eenheid vennootschapsbelasting zaten. In theorie kan de fiscus dus nog 5 jaar ná verbreking van de fiscale eenheid verrekenen.

Het argument dat de verliezen van de verlieslatende vennootschap anders niet verrekend kunnen worden gaat in praktijk zelden op, vanwege de mogelijkheden tot het nemen van liquidatieverliezen of dat indien er geen aansprakelijkheid is de niet betaalde schulden in het geval van een faillissement als winst moeten worden genomen.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.