Parttime DGA moet ook gebruikelijk loon krijgen

donderdag 22/10/2015

Werkt u slechts parttime voor uw B.V. maar zijn de taken die u uitvoert wel essentieel, bijvoorbeeld door uw ervaring en kundigheid? Dan moet uw B.V. u toch een volledig gebruikelijk loon uitbetalen, zelfs als u om wat voor reden dan ook slechts één dag in de week werkzaam bent voor uw B.V. Dit heeft Gerechtshof Amsterdam onlangs bepaald.

In deze rechtszaak ging het om een DGA die met zijn B.V. een uitzendbureau dreef. De DGA zelf draaide niet voltijds mee. Hij was al jaren arbeidsongeschikt en werkte gemiddeld slechts vijf uur per week. Het meeste werk werd gedaan door zijn vrouw, die zelf geen aandeelhouder was. De DGA kreeg weliswaar betaald, maar dit bedrag bleef ver achter bij het gebruikelijk loon. Zijn vrouw ontving wel een loon dat in de buurt kwam van het gebruikelijk loon. De Belastingdienst vond echter dat de DGA zelf ook het gebruikelijk loon moest verdienen. De B.V. stapte naar de rechter en de zaak kwam uiteindelijk tot aan de Hoge Raad.

Volgens hen werkte de DGA weliswaar parttime, maar vervulde hij geen ondergeschikte rol in de B.V. De DGA beschikte over deskundigheid die zijn vrouw niet had en verrichtte zo essentiële en leidinggevende werkzaamheden voor de B.V. Daarom moest aan de DGA toch, ondanks dat de werkzaamheden geen volledige werkweek besloegen, een volledig gebruikelijk loon worden toegekend. Het feitelijke aantal gewerkte uren maakte in dit geval niet uit.