Papa mag ik meehelpen?

donderdag 23/07/2015

De zomervakantie is weer begonnen en veel kinderen gaan dan in de zaak van hun ouders meewerken. Naast het feit dat deze hulp praktische voordelen heeft, zijn er ook fiscale voordelen te behalen. Als er kinderen meewerken zijn vader of moeder ineens ‘werkgever’ en kunnen zij gebruik maken van de zogenaamde kalenderjaarregeling (KJ-regeling).

De kalenderjaarregeling is een vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen die in de onderneming van hun ouders werkzaamheden verrichten. Deze regeling geldt niet voor een besloten vennootschap (B.V.) en een naamloze vennootschap (N.V.).

Wat zijn de voordelen van deze regeling?

1. Geen loonadministratie; 2. Geen loonbelastingverklaring of loonstaat; 3. Geen betaling sociale premies; 4. Afdrachten eens per jaar, liquiditeitsvoordeel; 5. Kosten die u betaalt voor arbeid van uw kinderen zijn in uw onderneming aftrekbaar van de winst. Deze lagere winst geeft u een besparing op de te betalen belasting. 6. Het kind heeft recht op arbeidskorting, waardoor dit kan leiden dat het kind geen inkomstenbelasting over het bijverdiende loon hoeft te betalen.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling?

1. Kind moet ouder zijn dan 15 jaar; 2. Kind moet thuis wonen; 3. Kind mag niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen; 4. De onderneming mag niet van het kind zijn; 5. De loonheffingskorting moet worden toegepast; 6. U moet een verzoek doen bij de Belastingdienst voor toepassing voor de KJ-regeling; 7. Voor de eerste uitbetaling van het loon dient de naam, adres, geboortedatum en het BSN-nummer van het meewerkende kind in de administratie te zijn opgenomen.

ls niet aan alle voorwaarden is voldaan, gelden de normale regelingen voor de loonbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Ter aanvulling wijzen wij u er op dat bij de vaststelling van de beloning u rekening dient te houden met de kinderbijslag en de studiefinanciering. Beide uitkeringen hebben namelijk een maximale bijverdiengrens.

Voor de studiefinanciering bedraagt dit in 2015: 13.856,11 euro.

Voor de kinderbijslag bedraagt het maximum dat een kind mag verdienen 1.266 euro per kwartaal voor thuiswonende kinderen van 16 of 17 jaar. Daarnaast mogen zij in de zomervakantie éénmalig maximaal 1.300 euro bijverdienen. Wanneer het bijverdiende bedrag voor thuiswonende kinderen van 16 of 17 jaar boven de 1.266 euro per kwartaal uitkomt, dient u melding te maken bij de Sociale Verzekeringsbank. Voor thuiswonende kinderen onder de 16 jaar zijn er geen beperkingen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, neem dan contact op met ons kantoor.