Overzicht wetswijzigingen in het arbeidsrecht 2017

vrijdag 06/01/2017

Een nieuw jaar betekent nieuwe regels. Wat zijn de wetswijzigingen per 1 januari 2017? Zijn er nog relevante wetswijzigingen gedurende 2017? Wij zetten de relevante wijzigingen voor u op een rijtje.

Wet op het minimumloon

Het minimumjeugdloon wordt in twee stappen afgeschaft. Per 1 januari 2017 gaan jongeren richting een volwaardig loon. 21-jarigen krijgen een volwaardig minimumloon en 18-, 19- en 20-jarigen krijgen een hoger minimumjeugdloon.

Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding gaat omhoog naar 77.000,- of een bruto jaarsalaris (indien dit hoger is).

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat verder omhoog. Vanaf 1 januari 2017 is de AOW-gerechtigde leeftijd 65 jaar en 9 maanden. De AOW-leeftijd zal nog verder blijven stijgen tot (vooralsnog) 67 jaar en 3 maanden in 2022.

Lage inkomensvoordeel voor werkgevers

Heeft u een werknemer in dienst die tussen de 100 en 125% van het wettelijk minimumloon verdient en die 1248 of minder verloonde uren per jaar maakt? Dan krijgt u een financiële tegemoetkoming. Het doel hiervan is om werkloosheid tegen te gaan.

Wet aanpak schijnconstructies

De Wet aanpak schijnconstructies is sinds 1 juli 2015 van kracht. De wet brengt met zich mee dat werkgevers vanaf 1 januari 2017 het volledige minimumloon moeten betalen. Alle constructies, zoals het inhouden van maaltijden of verzekeringspremies op loon, zijn verboden. Alleen de volgens de wet toegestane inhoudingen, zoals belasting en premies, zijn toegestaan. Ook treedt per 1 januari 2017 de ketenaansprakelijkheid voor loonvorderingen inzake goederenvervoer in werking.

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

In 2017 treedt een deel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters in werking. Hiermee worden de WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Hiermee vervalt het onderscheid naar de aard van de dienstbetrekking in de WGA. Per 1 januari 2017 kunnen werkgevers kiezen voor een publieke WGA-verzekering of voor eigenrisicodragerschap.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.