Overgangsregeling transitievergoeding seizoensarbeiders

donderdag 26/03/2015

Er komt een overgangsregeling met betrekking tot de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in de horeca, recreatie- en tuinbouwsector niet meer opnieuw ingehuurd worden en werkgevers met andere tijdelijke werknemers aan de slag gaan.

Werkgevers kunnen tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in de horeca, recreatie- en tuinbouwsector, opnieuw inhuren zonder dat een transitievergoeding verschuldigd is. Speciaal voor deze groep is een overgangsregeling ingesteld, zodat geen nieuwe tijdelijke werknemers aangenomen.

Arbeidsverleden

Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn bij een werkgever recht op een transitievergoeding, wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever. De hoogte van de transitievergoeding wordt in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bepaald door alle dienstjaren die zijn opgebouwd voor 1 juli 2015.

Door de overgangsregeling telt straks alleen nog het arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 juli 2012 mee voor het berekenen van de hoogte van de transitievergoeding. Het gaat hierbij om arbeidsovereenkomsten die elkaar met een onderbreking van langer dan 3 maanden maar korter dan zes maanden hebben opgevolgd. Hiermee wil de overheid voorkomen dat werkgevers geen seizoenswerkers meer aannemen. Is er echter sprake van tijdelijke arbeidsovereenkomsten van vóór
1 juli 2012 dan tellen deze alleen mee wanneer er sprake is van een onderbreking van ten hoogste drie maanden. Dat sluit ook aan bij de ketenregeling.

Garantie

In de overgangsregeling wordt daarnaast geregeld dat werkgevers de transitievergoeding niet hoeven te betalen wanneer zij de werknemer de garantie bieden dat deze binnen zes maanden weer bij de werkgever aan de slag kan.

Vast contract

Krijgt de tijdelijke werknemer, die voor 1 juli 2015 al werkzaam was bij de werkgever, binnen maximaal zes maanden na afloop van het contract voor bepaalde tijd een contract voor onbepaalde tijd, dat ingaat op of na 1 juli 2015, dan telt de periode van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 alleen mee indien de tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met een periode van korter dan 3 maanden. De opbouw van de transitievergoeding over die periode wordt dan als het ware ingeruild tegen de zekerheid van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Indien u meer wilt weten over de transitievergoeding en de veranderingen binnen het arbeidsrecht, meld u dan hier aan voor onze bijeenkomst op 23 april om 15:30 uur in De Philharmonie in Tilburg.