Overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers per 1 januari 2019

vrijdag 28/12/2018

Per 1 januari 2019 treedt de overbruggingsregeling van de transitievergoeding voor kleine ondernemers die in financieel zwaar weer verkeren in.

De regeling houdt in dat de ondernemers die aan de voorwaarden voldoen bij de berekening van de transitievergoeding de arbeidsduur voor 1 mei 2013 buiten beschouwing mogen laten.

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding waarop de werknemer recht heeft bij ontslag na een dienstverband van twee jaar of langer. De transitievergoeding is normaliter de minimale ondergrens waarop een werknemer recht heeft bij ontslag, deze vergoeding wordt als volgt berekend:

  • De eerste 10 jaar 1/3 maandsalaris per jaar;
  • De daaropvolgende dienstjaren ½ maandsalaris per jaar.

De transitievergoeding is gemaximeerd tot 79.000, tenzij er sprake is van een jaarsalaris dat hoger ligt dan dit maximum, dan is het maximum het jaarsalaris.

De overbruggingsregeling die per 1 januari 2019 ingaat, ontziet de kleine ondernemers die in financieel zwaar weer verkeren en genoodzaakt zijn werknemers te ontslaan. De voorwaarden die gelden voor de overbruggingsregeling van de transitievergoeding zijn:

  • Het nettoresultaat van de onderneming moet in het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarin de ontslagprocedure in werking treedt en de twee boekjaren daarvoor kleiner zijn dan nul;
  • De waarde van het eigen vermogen van de onderneming moet negatief zijn aan het einde van het boekjaar voorafgaand aan het jaar waarin de ontslagprocedure is gestart;
  • De waarde van de vlottende activa moeten aan het einde van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarin de ontslagprocedure is gestart lager zijn dan de waarde van de kortlopende schulden per einde van dat boekjaar.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.