Opteren voor belaste verhuur goed vastleggen

maandag 26/05/2014

De verhuur van een onroerende zaak is in principe vrijgesteld van BTW. Onder voorwaarden kun je er echter voor kiezen om de verhuur van een onroerende zaak te belasten met BTW. Het is daarbij wel van belang om de keuze goed vast te leggen. Blijkt achteraf dat je niet aan de voorwaarden voldoet, dan loop je het risico dat je achteraf een naheffingsaanslag ontvangt.

Opteren voor belaste verhuur van een onroerende zaak kan door een apart verzoek bij de Belastingdienst in te dienen of door de BTW belaste verhuur in de huurovereenkomst op te nemen. De verhuur moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Zo moet er een huurovereenkomst aanwezig zijn en moet de huurder de onroerende zaak voor minstens 90% gebruiken voor omzet waarover hij btw moet betalen. Hij geeft hiervoor een verklaring af, die je opneemt bij het verzoek aan de belastingdienst of in de huurovereenkomst. Blijkt achteraf dat de huurder het pand toch niet voldoende gebruikt voor belaste omzet dan vervalt het recht op belaste verhuur.

  • Is de huurder een werkgeversorganisatie, makelaar in onroerende zaken, reisbureau, arbodienst, postvervoersbedrijf of openbare radio- en televisieorganisatie? Dan is belaste verhuur mogelijk als hij het pand voor minstens 70% gebruikt voor belaste omzet.
  • Als de huurder het pand voor minder dan 10% (of 30%) voor vrijgestelde omzet gebruikt, is belaste verhuur mogelijk. Maar dan is de aftrek van btw over de huur en onkosten bij de huurder beperkt.
  • Er geldt een afwijkende regeling voor de verhuur van congres-, vergader- en tentoonstellingsruimten.

Je kunt delen van een onroerende zaak alleen belast verhuren als die delen economisch zelfstandig zijn te exploiteren. Dat is het geval als de delen zelfstandig verhuurd en gebruikt kunnen worden. Daarvoor moet het verhuurde deel onder meer beschikken over een eigen toegang van buitenaf. Denk daarbij aan een verdieping of een unit in een kantoorpand of bedrijfsverzamelgebouw.

Je kunt zowel als huurder en als verhuurder niet terugkomen op de keuze voor belaste verhuur. Belaste verhuur stopt wel als het recht op belaste verhuur vervalt of als een andere huurder het pand huurt en je samen niet kiest voor belaste verhuur.

Zijn er naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.