Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

donderdag 08/06/2017

De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Sinds de start van de Wet DBA werd duidelijk dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het kabinet onderzocht daarom of de arbeidswetgeving opnieuw bezien kon worden. De handhaving van de wet was daarom opgeschort tot in elk geval 1 januari 2018.

Zolang er nog geen duidelijkheid is over de herijking van de arbeidswetgeving, krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen naheffingen en boetes. De Belastingdienst treedt wel op tegen kwaadwillenden. U bent kwaadwillend als u opzettelijk een situatie van zeer duidelijke schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan. Dit omdat u weet dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt).

De handhaving richt zich nu eerst op de ernstigste gevallen: situaties waarin partijen zeer duidelijk buiten het wettelijk kader treden. Het gaat daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er onduidelijkheid bestaat over de gezagsrelatie. Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Indien u als kwaadwillend wordt gezien, zal de Belastingdienst handhavend optreden. Dit betekent dat de Belastingdienst in dat geval correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen kan opleggen.

 

Werken met modelovereenkomsten

Opdrachtgevers en -nemers kunnen in de tussentijd gewoon gebruik blijven maken van bestaande modelovereenkomsten. Het is voorlopig niet meer nodig om nieuwe (model)overeenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst. Overeenkomsten die toch ter beoordeling worden aangeboden, worden uiteraard gewoon beoordeeld.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Bron: rijksoverheid.nl