Oprichting B.V. mogelijk zonder notaris

donderdag 15/08/2019

Momenteel moet je als ondernemer verplicht langs bij een notaris voor het oprichten van een B.V. Dit gaat mogelijk veranderen in 2021. De Europese richtlijnen schrijven namelijk voor dat het oprichten van een B.V. vanaf 1 augustus 2021 digitaal mogelijk moet zijn voor alle ondernemers. Hierdoor zou je dit in de toekomst zelf kunnen doen en wordt de oprichting niet meer verplicht gedaan door een notaris.

Met deze richtlijn is de Europese Unie van plan de ondernemers tegemoet te komen. Het digitaal oprichten van een B.V. scheelt de ondernemer administratieve lasten. Het online oprichten van een B.V. is geen verplichting, dit zal altijd een keuze blijven. Een notaris kan hier dus nog steeds een rol in blijven vervullen.

Er zullen diverse modellen van oprichtingsaktes voor B.V. ’s online komen te staan. Zo kan de ondernemer de juiste oprichtingsakte kiezen. Naast deze modellen zal er een digitale toegangspoort komen. Hier zal laagdrempelige informatie te vinden zijn over de oprichtingsprocedure. Ook zijn hier de rechten en plichten van de ondernemer terug te lezen.

Dit is de volgende grote wijziging met betrekking tot het oprichten van B.V. ‘s. Een aantal jaar geleden is ook al een grote wijziging doorgevoerd, waarbij onder andere het verplichte startkapitaal van 18.000 is vervallen.

De rol van een notaris vervalt hiermee niet geheel. De richtlijn laat ruimte open voor de lidstaten om notarissen toch nog een rol te laten vervullen in de oprichting van een B.V.. Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft al laten weten deze ruimte te willen benutten.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor. Ook gedurende de vakantieperiode zijn wij goed bereikbaar!