Onmisbare tips voor uw belastingaangifte 2016

dinsdag 21/03/2017

Slimme adviezen en tips die het invullen van de aangifte een beetje veraangenamen doordat u simpel geld kunt besparen. Jammer genoeg laten te veel mensen belastinggeld liggen simpel weg omdat ze vertrouwen dat de vooringevulde aangifte compleet zou zijn.

Voordat u begint moet u uiteraard zorgen dat u de spullen verzameld heeft om u aangifte goed te kunnen doen.

 

Wat heeft u allemaal nodig

 • Een kopie van uw aangifte over 2015
 • De voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premieheffing en inkomensafhankelijke bijdragen over 2016
 • Een DigiD-inlogcode
 • Jaaropgaven(n)
 • Ontvangen partneralimentatie
 • De reis- of OV-verklaring
 • WOZ-waarde van uw woning met peildatum 01-01-2015
 • De jaaropgaven met vermelding van hoofdsom en rente m.b.t. eigen woning
 • Nota van de taxatiekosten en de notaris
 • Overzicht betaalde lijfrentepremies
 • Jaaropgave 2015 “factor A” inzake opgebouwde pensioenaanspraken
 • Overzicht door u betaalde ziektekosten (niet het eigen risico)
 • Overzicht van studiekosten
 • Overzicht van giften
 • Betaalde alimentatie
 • Jaaropgave(n) betaal en spaarrekening 1-1-2016
 • Jaaropgave(n) effectenrekening 1-1-2016
 • Ingehouden dividendbelasting
 • Overzicht van de door u verstrekte leningen
 • Waarde onroerend goed niet zijnde de eigen woning
 • Overzicht van alle schulden 1-1-2016

 

Wanneer doe ik aangifte en waarom

U heeft tot 1 mei de tijd, maar dien bij voorkeur uw aangifte voor 1 april in. U krijgt dan voor 1 juli bericht, bovendien voorkomt u dat u 4% belastingrente moet betalen. Aangezien de Belastingdienst in principe geen rente meer betaald, levert uitstel ook niets meer op. Vul de aangifte ook in als proef als u geen aangiftebrief heeft ontvangen, de afgelopen jaren bleek vaak dat er veel geld te verdienen viel. Mocht dit inderdaad zo zijn in uw geval, dan kunt u de aangifte daadwerkelijk indienen.

 

Doe als fiscale partners samen aangifte

Hierdoor kunt u onderling schuiven met bepaalde inkomsten en aftrekposten en het vermogen in box 3. Dit kan nooit nadelig uitpakken, zelfs behoorlijk voordeliger wanneer de ene partner in een hoger belastingtarief valt dan de andere partner. 

 

Tips om belasting te besparen

 • Claim de reisaftrek indien u minimaal eenmaal per week met het openbaarvervoer naar u werk reist en uw werkgever niet de gehele kosten vergoed.
 • Een ontslagvergoeding is geen inkomsten uit tegenwoordige arbeid, daarom invullen onder “pensioen en andere uitkeringen”, anders kan uw arbeidskorting te laag berekend worden.
 • Financieringskosten bij het oversluiten van een hypotheek zijn evenals de taxatiekosten en de notariskosten aftrekbaar.
 • Heeft u beleggingen die waardeloos zijn geworden voor 1-1-2016, dan hoeft u deze niet op te geven in box 3, ook al staat er iets anders op de jaaropgave.
 • Vergeet de dividendbelasting niet op geven. Deze voorheffing wordt namelijk in mindering gebracht op het te betalen bedraag. Geef ook de dividendbelasting van uw minderjarige kinderen bij u op.
 • Vergeet geen zorgtoeslag en huurtoeslag aan te vragen indien u hier recht op heeft. Dit kunt u checken op mijn.toeslagen.nl.
 • Laat uw studerende kinderen die geen studiefinanciering ontvangen aangifte doen. De studiekosten die de student zelf betaald zijn aftrekbaar boven een drempel van 250. Deze studiekosten bestaan uit lesgeld, cursusgeld en collegegeld, examengeld, promotiekosten en verplichte leer- en beschermingsmiddelen. Voor de studenten zonder inkomen schuift de aftrekpost onbeperkt door naar een volgend jaar totdat er wel inkomen is. Vergeet bovendien de studieschulden niet te vermelden in box 3.
 • Als partners gescheiden worden door langdurige opname in een verpleeghuis bestaat recht op de alleenstaande –ouderenkorting. U kunt namelijk een AOW uitkering voor alleenstaande aanvragen. Dit is mogelijk voor beide partners. 

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.