Omzetdaling als gevolg van Corona virus? Vraag tijdig vergunning werktijdverkorting aan.

donderdag 12/03/2020

Heeft het coronavirus invloed op uw bedrijf en heeft u daardoor tijdelijk minder omzet en daardoor minder werk? Werktijdverkorting kan dan mogelijk een oplossing bieden.

In bijzondere situaties zoals het nieuwe coronavirus kunt u uw personeel korter laten werken. U kunt werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet.

Een vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De onderneming is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt
- De verwachting is dat er minstens 20% minder werk is voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken

Er wordt géén vergunning verstrekt:

- Voor de periode voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag door het ministerie is ontvangen
- Voor zover het aantal personeelsleden niet op de behoefte van het bedrijf is afgestemd (overschot personeel)
- Indien de vermindering samenhangt met werkstaking

Werktijdverkorting kan enkel aangevraagd worden voor werknemers waarvoor een loondoorbetalingsverplichting bestaat, niet voor oproepkrachten met een nul-uren contract of uitzendkrachten.

De vergunning geldt maximaal 6 weken, daarna kan een verlenging worden aangevraagd.

Indien u een vergunning heeft ontvangen, dient u dit direct te melden bij de UWV. Na afloop van de vergunningsperiode kunt u een WW-uitkering voor het personeel aanvragen bij de UWV. U krijgt - als uw werknemers aan de voorwaarden voldoen - achteraf een WW-uitkering van de UWV. U betaalt uw personeel in deze periode hun reguliere loon. De WW-uitkering wordt aan u als werkgever overgemaakt.

Wij adviseren u niet te lang te wachten met het indienen van een aanvraag. Een eventuele uitkering wordt niet met terugwerkende kracht toegekend.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel of heeft u behoefte aan ondersteuning bij het aanvragen van zo'n vergunning, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.