Normbedragen in de WKR

donderdag 29/01/2015

Onder de werkkostenregeling moet u voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen rekening houden met een normbedrag. Blijft de vergoeding of verstrekking onder dit bedrag dan is het onbelast. Onder de WKR is net als in de oude regeling nog sprake van bepaalde normbedragen voor bijvoorbeeld zakelijke kilometers en maaltijden.

Kilometervergoeding

Zakelijke kilometers, inclusief woon-werkverkeer, mogen voor maximaal 0,19 per kilometer onbelast worden vergoed. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling. Is de vergoeding hoger, dan moet het meerdere tot het loon van de werknemer worden gerekend of in de vrije ruimte worden ondergebracht.

Maaltijden

Ook voor maaltijden in de bedrijfskantine is een normbedrag gedefinieerd. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine moet 3,20 tot het loon van de werknemer worden gerekend of in de vrije ruimte worden ondergebracht. Als de maaltijden in de vrije ruimte worden ondergebracht, dan hoeven de maaltijden niet per werknemer te worden geadministreerd. Voor het normbedrag maakt de soort maaltijd, of het nu een ontbijt, lunch of diner is, niet meer uit. Als de werknemer een eigen bijdrage betaalt voor de maaltijden, kan die van het normbedrag afgetrokken worden zolang het bedrag dan niet lager wordt dan nul. .

Werkelijke kosten maaltijden

Als een maaltijd wordt vergoed of verstrekt die de werknemer heeft gebruikt bij zakelijke besprekingen met klanten buiten de werkplek, tijdens dienstreizen, tijdens werkzaamheden buiten de vaste werkplek, bij therapeutisch mee-eten of bij overwerk, hoeft niets tot het loon te worden gerekend. U kunt dan de werkelijke kosten onbelast vergoeden of de vergoeding beperken tot het genoemde normbedrag voor maaltijden in de bedrijfskantine.