Nog een nieuwe VAR voor 2016 aanvragen?

maandag 23/11/2015

Het is verstandig dat een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er), als dat nodig is, tijdig een VAR 2016 aanvraagt om te voorkomen dat de opdrachtgever alsnog loonheffingen moet afdragen.

De overheid wil de VAR op termijn vervangen door een stelsel van modelovereenkomsten, om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, maar de behandeling van het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties, waarin de nieuwe plannen zijn vastgelegd, is onlangs uitgesteld. Hierdoor treedt de wet niet 1 januari 2016 maar pas 1 april 2016 in. Ook is er tot 1 januari 2017 nog een overgangsperiode van kracht.

De geldigheid van de bestaande VAR wordt in principe verlengd tot 1 april 2016, maar in sommige situaties is het wel nodig om een VAR aan te vragen voor het nieuwe jaar.

Wanneer er geen VAR voor 2014 of 2015 aanwezig is, moet er een VAR voor 2016 worden aangevraagd.

Mocht er wel een VAR voor 2014 of 2015 aanwezig zijn, dan hangt het van de omstandigheden, werkzaamheden en de voorwaarden af of de huidige VAR in 2016 geldig is. Als één van de genoemde factoren namelijk verandert is, moet er een nieuwe VAR worden aangevraagd.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.