Nieuwe subsidie stimuleert energiebesparing bij sportclubs

donderdag 07/01/2016

Sportstichtingen en -verenigingen kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen voor maatregelen voor energiebesparing of toepassen van duurzame energie. Het gaat om investeringen van meer dan 3.000 euro. De subsidieregeling loopt 5 jaar. Jaarlijks is er een budget van 6 miljoen euro beschikbaar.

Nationaal Energie-Akkoord

De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing zoals afgesproken in het Nationaal Energieakkoord. Zo wordt het potentieel aan energiebesparing bij sportstichtingen en -verenigingen benut.

Winst op de energierekening

Voor Sportstichtingen en -verenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier is vaak veel winst op te behalen. De aanvragers kunnen daarom subsidie aanvragen voor tal van maatregelen zoals LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers – mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Combinatie borgstelling en subsidieregeling

Sportstichtingen en -verenigingen kunnen bij de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling te krijgen voor een lening waarmee zij de investering kunnen doen. Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen kan de subsidie met 500 euro worden verhoogd.

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties uit. Het subsidiebudget is afkomstig van het ministerie van VWS. De regeling valt wel onder de Kaderwet EZ-subsidies.

Bron: rvo.nl