Nieuwe regels voor kleine pensioenen

donderdag 18/10/2018

Vanaf 2019 zullen er wederom nieuwe regels gaan gelden voor kleine pensioenen. 
Vanaf 1 januari 2018 is het al wettelijk mogelijk voor pensioenfondsen en verzekeraars om kleine pensioenen bij elkaar op te tellen ( vooral tijdelijke krachten en mensen die vaak van baan wisselen bouwen kleine bedragen op bij verschillende pensioenuitvoerders ); vanaf 1 januari 2019 mogen kleine pensioenen niet meer afgekocht worden. Het gaat hierbij om pensioenbedragen tot 474 bruto per jaar.

Tot op heden was het voor pensioenfondsen en verzekeraars toegestaan om kleine pensioenen af te kopen; de opbouwde pensioenen werden dan ineens uitbetaald aan de werknemer. Op deze manier werd dan onder meer bespaard op administratiekosten en de werknemer hoefde dan maar eenmalig de genoten inkomsten op te geven aan de belastingdienst.
Vanaf 1 januari 2019 is het echter niet meer toegestaan om dergelijke pensioenen af te kopen als werknemers nog niet met pensioen zijn. Er blijven twee opties over: ofwel het kleine pensioen blijft bij de betreffende pensioenuitvoerder staan en wordt pas uitgekeerd wanneer de werknemer met pensioen gaat, ofwel reeds opgebouwde kleine pensioenen worden samengevoegd en ondergebracht bij het pensioenfonds waar de werknemer op dit moment pensioen opbouwt.

Naast kleine pensioenen ( tot 474 bruto per jaar ) bestaan er ook nog heel kleine pensioenen; dit betreft opgebouwde pensioenrechten tot 2 bruto per jaar. Voor deze pensioenen is besloten, dat deze komen te vervallen en dus niet uitgekeerd hoeven te gaan worden in de toekomst.

Overigens hoef je met dit laatste niet per definitie in te stemmen. Je kan bij het pensioenfonds of de verzekeraar waar je een heel klein pensioen hebt navragen of er mogelijkheden zijn om de opgebouwde bedragen alsnog uit te laten keren of over te dragen. Dit dien je echter wel vóór 1 januari 2019 geregeld te hebben. Via www.mijnpensioenoverzicht.nl kan je nagaan of je voor bovenstaande in aanmerking komt. Je kan hiervoor inloggen via DigiD.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.