Nieuwe regelgeving verkeersboetes buitenland

donderdag 19/02/2015

In het verleden wilde het wel eens voorkomen dat een in het buitenland gemaakte verkeersovertreding zonder gevolgen bleef. Omdat de overheid van het betreffende land geen werk maakte van het innen van dergelijke boetes vanwege de moeite om de adresgegevens te achterhalen van de overtreder.

Dit gaat wellicht tot het verleden behoren. Aangezien het Europees Parlement recentelijk heeft ingestemd met een voorstel om het voor EU-landen makkelijker te maken om onderling data uit te wisselen met betrekking tot verkeersovertredingen. In het voorstel wordt het makkelijker om onderling gegevens uit te (mogen) wisselen over verkeersovertreders. Behalve het Europees Parlement hebben ook het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland ingestemd met de nieuwe regelgeving.

De gegevensuitwisseling zal met name betrekking hebben op de adresgegevens van de overtreder.

Waar de EU-landen de regelgeving naar alle waarschijnlijkheid al voor de zomer bekrachtigen, hebben Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk nog twee jaar de tijd om de nieuwe regelgeving in te voeren.

Het gaat hierbij om de volgende verkeersovertredingen: 

  • Overtredingen van de snelheid
  • Het negeren van een rood verkeerslicht
  • Het niet dragen van de gordel of een helm (motorrijders)
  • Rijden onder invloed van alcohol en/of drugs
  • Het gebruik van telefoon e.d. tijdens het rijden
  • Het gebruiken van verboden weggedeeltes (verdrijvingsvlakken e.d.)

Wees dus gewaarschuwd als u deze zomer naar het buitenland gaat!