Nieuwe minimumlonen per 1 januari 2015

donderdag 13/11/2014

Per 1 januari en 1 juli wordt steeds het wettelijk minimumloon bijgesteld. De bedragen die gelden vanaf 1 januari 2015 zijn onlangs bekendgemaakt.

Het minimumloon voor werknemers vanaf 23 jaar stijgt per 1 januari 2015 met 0,44% naar 1.501,80 euro.

Het wettelijk minimumloon is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week. Het uurloon dat u als werkgever minimaal moet uitbetalen, moet u zelf berekenen. Dit doet u door het minimumweekloon te delen door het aantal uren per week dat bij u als werkgever als volledig dienstverband geldt.

In de tabel vindt u het wettelijke minimumloon van na 1 januari 2015 met de bijbehorende minimum(jeugd)lonen.

Leeftijd  

Staffeling  

Per maand  

Per week  

Per dag

23 – 65 jaar

100%

1.501,80

346,55

69,31

22 jaar

85%

 1.276,55

 294,55

 58,91

21 jaar

72,5%

 1.088,80

 251,25

 50,25

20 jaar

61,5%

 923,60

 213,15

 42,63

19 jaar

52,5%

 788,45

 181,95

 36,39

18 jaar

45,5%

 683,30

 157,70

 31,54

17 jaar

39,5%

 593,20

 136,90

 27,38

16 jaar

34,5%

 518,10

 119,55

 23,91

15 jaar

30%

 450,55

 103,95

 20,79

Zijn er naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.