Nieuwe aanvraagformulieren ontslagvergunning

donderdag 02/07/2015

Op 1 juli gaan de nieuwe ontslagregels van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in. Dat betekent dat u bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en ontslag om bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning moet aanvragen bij UWV.

Voor ontslagaanvragen die u op of na 1 juli indient bij het UWV, dienen nieuwe formulieren gebruikt te worden. De formulieren zijn verkrijgbaar en in te dienen via de website c.q. het werkgeversportaal van UWV.

Bij andere ontslaggronden, zoals disfunctioneren, veelvuldig ziekteverzuim of een verstoorde arbeidsrelatie, dient een ontslagverzoek aan de kantonrechter voorgelegd te worden.