Nieuw klachtenloket rentederivaten

donderdag 08/01/2015

Kleine ondernemers uit het MKB die in het verleden rentederivaten (bijvoorbeeld renteswaps) hebben gekocht bij hun bank, kunnen vanaf 26 januari met hun klachten terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit klachtenloket is tijdelijk en sluit eind 2016. Als de minister van Financiën de reglementen goedkeurt, is het nieuwe klachtenloket een feit.

In het verleden hebben de banken producten voor ondernemers ontwikkeld ter bescherming tegen stijgende rente. Door de sterk gedaalde rente van de afgelopen jaren, is de waarde van de derivaten zwaar negatief. Dit kan problemen geven als de looptijd van het derivaat langer is dan de looptijd van de lening of als de lening moet worden herfinancierd. Ondernemers hebben dan een (forse) schuld aan de bank.

De laatste tijd is er veel kritiek gekomen op de manier van verkopen van deze producten door de banken. De ondernemers vinden dat zij onvoldoende geïnformeerd zijn over de risico’s van deze producten. Toezichthouder AFM heeft op grond van deze klachten de banken opdracht gegeven om alle lopende derivatencontracten aan een herbeoordeling te onderwerpen. Deze herbeoordeling moet in de zomer van dit jaar zijn afgerond. Klachten over deze producten kunnen aan de rechter worden voorgelegd. Voor veel ondernemers is dit een grote stap. De nieuwe klachtenregeling is laagdrempeliger. Er gelden wel enkele voorwaarden:

Op het moment van afsluiten van het rentederivaat moeten er minder dan 50 werknemers in dienst zijn; Omzet en balanstotaal mogen niet meer dan 10 miljoen euro bedragen; De vordering mag niet meer bedragen dan 1 miljoen euro.

De kosten voor een klacht bedragen 500 euro en 1.000 euro bij hoger beroep. Als u in het gelijk wordt gesteld, krijgt u het geld terug. De uitspraken van het Kifid zijn bindend.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.