Nieuw besluit verlaagd B.T.W.-tarief

donderdag 21/09/2017

Op 28 augustus 2017 heeft de Staatssecretaris van Financiën een gewijzigd besluit bekend gemaakt over toepassing van het 6% B.T.W.-tarief. Dit besluit bevat een aantal verduidelijkingen en uitbreidingen en beperkingen van de toepassing van het 6% B.T.W.-tarief.

Cosmetische, reinigende en verzorgende producten vallen vanaf 2018 niet meer onder het verlaagde btw-tarief van 6% voor geneesmiddelen.

Dat staat in een toelichting op het Belastingplan 2018. Ook bepaalde farmaceutische producten die worden verhandeld als medische hulpmiddelen worden een stuk duurder.
Voorbeelden van de getroffen producten zijn sommige (baby)crème, mondwater, insectenspray en anti-roos shampoo, sommige middelen tegen aambeien, acne, blaasontsteking, brandend maagzuur, darmkrampjes, diarree, eczeem, hoesten, hoofdluis, kalknagel, keelpijn, verstopte neus en wratten.

Volgens informatie van brancheorganisatie Neprofarm en het bedrijfsleven gaat het om ongeveer 16% van de zelfzorgproducten, die straks onder het normale belastingtarief (21%) gaan vallen. Bij de rest gaat het of kan het gaan om een voedingsmiddel of geneesmiddel en daar blijft een verlaagd btw-tarief gelden.
Ondernemersorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland en enkele andere organisaties hebben laten weten het te betreuren dat niet is gekozen voor een overgangsregeling. Het bedrijfsleven heeft zich naar de mening van het kabinet echter tijdig kunnen voorbereiden op de wijziging en mocht ook meedenken.

Aanpassing begrip geneesmiddel btw

Voor de toepassing van de btw zal het begrip ‘geneesmiddel’ zo aangepast worden dat alleen nog producten onder het verlaagde btw-tarief vallen als voor deze producten een (parallel)handelsvergunning is afgegeven conform de Geneesmiddelenwet. De maatregel beoogt bepaalde cosmetische, reinigende en verzorgende producten en medische hulpmiddelen onder het algemene btw-tarief te brengen.

De maatregel beoogt ten opzichte van de huidige situatie een verduidelijking en eenduidige btw-behandeling van producten in de gezondheidszorg. Door de koppeling met de (parallel)handelsvergunning, of expliciete vrijstelling daarvan, zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet, zullen cosmetische, reinigende en verzorgende producten en andere farmaceutische producten die verhandeld worden met een vergunning als medische hulpmiddelen niet (meer) kwalificeren als geneesmiddel voor de btw.

Conclusie

Het gewijzigde besluit betreft een aantal specifieke wijzigingen en verduidelijkingen die voor ondernemers van belang kunnen zijn. Het is van belang dat de ondernemer hiervan op de hoogte is, zodat de B.T.W.-wetgeving juist wordt toegepast en niet te veel B.T.W. in rekening wordt gebracht of te weinig B.T.W. wordt afgedragen. 

 

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.