Nieuw besluit gepubliceerd over de investeringsaftrek

vrijdag 11/04/2014

Het is een actualisatie van een besluit uit 2009 en het bevat nieuwe versoepelingen. Met name over de aanschaf van milieu vriendelijke auto’s en de vervanging van asbesthoudende daken.

Besluit Staatssecretaris van Financiën, 17 maart 2014 BLKB 2014/106M, Stcrt. 2014, 8550

Huur of lease gevolgd door aankoop en milieuvriendelijke voertuigen

Voor de Energie investeringsaftrek en de Milieu Investeringsaftrek geldt dat sprake moet zijn van een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel, of dat daarvan sprake is als een zaak wordt aangeschaft na een bepaalde periode van huur of lease door de ondernemer. Deze positie wordt bepaald door de intentie die de vervreemdende ondernemer (verkoper) heeft met het desbetreffende activum. Als bijvoorbeeld bij huur of lease van een zaak in een huur- of leasecontract een optie tot koop na een relatief korte periode na de ingebruikneming van de zaak door de huurder is opgenomen, en deze optie ook daadwerkelijk in die korte periode wordt uitgeoefend, zal er voor de verkoper in het algemeen eerder sprake zijn van voorraad dan van een bedrijfsmiddel. De tijdelijke verhuur of lease doet aan het voornemen de zaak te verkopen niet af. De koper investeert dan in een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel omdat voordien bij de verkoper sprake was van voorraad terwijl bij de huurder nog geen sprake was van een bedrijfsmiddel. Dat komt neer op maximaal zes maanden na eerste ingebruikneming of ten hoogste 6000 kilometer.

Asbesthoudende daken

Met ingang van 1 januari 2014 mag onder bepaalde voorwaarden de vervanging van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels voor de investeringsaftrek als investering worden aangemerkt. Er hoeft dus geen onderscheid te worden gemaakt tussen onderhoud en verbetering. De totale uitgave mag als investering worden aangemerkt. Dat betekent dat niet alleen Milieu Investeringsaftrek kan worden verkregen maar – als aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan – ook investeringsaftrek.

Zijn er naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.