Nettoloon 2016 hoger voor meeste werknemers, werkgeverslasten stijgen

donderdag 14/01/2016

Positief nieuws voor werknemers: door lagere belastingen gaat vrijwel heel werkend Nederland er dit jaar op vooruit. Helaas minder positief nieuws voor werkgevers: de lasten stijgen in 2016. In het algemeen zijn werkgevers meer kwijt aan premies voor werknemersverzekeringen dan vorig jaar. 

Dat de meeste werknemers in 2016 onder de streep een hoger bedrag overhouden, heeft drie oorzaken. Allereerst daalt het belastingtarief in de tweede en derde schijf van 42% naar 40,40%. Daar komt bij dat de derde schijf is opgerekt waardoor jaarinkomens tussen de 56.000 en 66.400 euro voor het laatste deel van het loon in het 40,40%-tarief vallen, in plaats van het hoogste tarief van 52%. Tenslotte profiteren vooral de jaarinkomens tot 34.500 euro van een hogere arbeidskorting: het maximale bedrag daarvoor stijgt met 883 euro naar 3.103 euro.

Nieuwe wijzigingen per april

Door het late akkoord op het belastingplan wijzigen de nettolonen per 1 april opnieuw. Omdat de overheid de systemen niet tijdig kon aanpassen, wordt in de eerste drie maanden gewerkt met het oorspronkelijke tarief van 40,20%. Het tekort aan belasting over de eerste drie maanden wordt in de nieuwe tabellen en rekenregels per 1 april verrekend. Een modaal salaris levert dan weer 4 euro per maand in. Voor diegenen met een salaris van 5.250 euro of meer betekent deze wijziging een achteruitgang van iets meer dan 10 euro netto per maand.

Werkgeverslasten

De werkgeverslasten stijgen in 2016. In het algemeen zijn werkgevers meer kwijt aan premies voor werknemersverzekeringen dan vorig jaar. De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) en de WIA-basispremie stijgen. De sectorpremies dalen over vrijwel de gehele linie. De werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringwet (ZVW) daalt van 6,95% naar 6,75%. De pensioenpremies dalen ten opzichte van vorig jaar, maar de verschillen hierin zijn marginaal. De genoemde dalingen zijn onvoldoende om de toegenomen lasten teniet te doen, waardoor de meeste werkgevers hogere kosten hebben dan in 2015. Alleen werkgevers in de bouwsector zien hun werkgeverslasten dalen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.