Netto vakantiegeld valt mogelijk lager uit

vrijdag 15/05/2015

De Belastingdienst heeft laten weten dat mensen die dit jaar vakantiegeld, maar ook bijvoorbeeld een bonus of een 13e maand (hierna bijzondere beloningen genoemd) in 1 keer uitbetaald krijgen, er rekening mee moeten houden dat dit bedrag misschien lager is dan ze gewend zijn uit voorgaande jaren.

De werkgever (of uitkeringsinstantie) houdt op de bijzondere beloningen loonheffing in, net zoals op het maandelijkse loon of de uitkering. Door een nieuwe berekening van de loonheffing is het vakantiegeld of een eventuele andere bijzondere beloning in 2015 lager dan men gewend is. Kreeg u in 2014 een bijzondere beloning zoals bijvoorbeeld vakantiegeld dan kon de werkgever of uitkeringsinstantie nog geen rekening houden met de juiste bedragen van de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Sommige werknemers zullen dan ook gemerkt hebben dat ze over 2014 belasting bij moesten betalen of minder belasting over 2014 terugkregen dan verwacht na het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Met de  nieuwe berekening wordt grotendeels voorkomen dat ook dit jaar op bijzondere beloningen weer te weinig loonheffing wordt ingehouden. Dit betekent overigens niet dat u nooit meer hoeft bij te betalen of minder dan verwacht terugkrijgt. Stel dat u bijvoorbeeld bij twee werkgevers in dezelfde periode werkt, kan het zijn dat daardoor alsnog te weinig belasting wordt ingehouden.