Netto loon op de loonstrook in 2016

donderdag 07/01/2016

Voor de loonstrook in 2016 geldt dat de meeste werknemers erop vooruit zullen gaan ten opzichte van 2015. Dit komt door het pakket van 5 miljard euro aan lastenverlichtingen. De aanpassingen die op het laatste moment nog zijn doorgevoerd in het Belastingplan 2016 zullen nog niet in de loonstrook van januari 2016 verwerkt zijn. Daardoor betalen werknemers begin 2016 iets te weinig loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dit wordt per april 2016 wanneer de nieuwe loonbelastingtabellen komen, in de tabellen gecompenseerd. Het netto loon zal dan dus weer wat veranderen.

Door een hogere verwachte loonontwikkeling, lagere inflatie en een beperkte stijging van de zorg- en pensioenpremies stijgt de koopkracht voor 2016 met 0,4 procentpunt méér dan op Prinsjesdag was geraamd. Deze effecten zijn niet uiteraard allemaal op de loonstrook terug te zien.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.