Naheffing voor 5 tot 6 miljoen Nederlanders voor het belastingjaar 2014

woensdag 05/11/2014

Heel Nederland is vorige week “opgeschrikt” door de bovenstaande kop in alle media. Naar schatting krijgen tussen de 5 en 6 miljoen belastingplichtigen bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014 te maken met een lagere teruggave van belasting of een (hogere) bijbetaling van gemiddeld 150 euro. Dit komt neer op in totaal circa 800 miljoen euro.

Dit wordt veroorzaakt doordat de afbouw van de inkomensafhankelijke heffingskortingen niet volledig en tijdig verwerkt kon worden bij de belastingdienst in de loonbelastingtabellen voor 2014 en in de voorlopige aanslag 2014. De loonheffing van miljoenen Nederlanders kon op hun loonstrookjes niet worden aangepast. Daardoor heeft men tijdelijk te weinig belasting betaald of te veel belasting teruggekregen (bijvoorbeeld bij huizenbezitters die een maandelijks voorschot krijgen op hun hypotheekrenteaftrek).

Bij de aangifte inkomstenbelasting 2014 zal de Belastingdienst dat corrigeren door een reële nacalculatie. De omvang van de bijbetaling per belastingplichtige is afhankelijk van de individuele situatie waarbij de hoogte van het inkomen, de hoogte van de aftrekposten, enzovoorts bepalend zijn voor de afrekening.

Belastingplichtigen die eind 2014 of begin 2015 een voorlopige aanslag ontvangen, ontvangen extra informatie in de vorm van een wijzigingswijzer bij de voorlopige aanslag, welke als vooraankondiging dient over de mogelijk hogere aanslag inkomstenbelasting over 2014.

Uiteraard kunnen wij u als kantoor extra informeren over de gevolgen, zodat u weet wat er voor u van toepassing kan zijn.