Mogelijke registratieplicht aandeelhouders

vrijdag 15/05/2015

Het Europees Parlement gaat binnenkort stemmen over het aannemen van een nieuwe richtlijn, waarin het registreren van de aandeelhouders in een openbaar register verplicht wordt gesteld. In het verlengde daarvan wordt in Nederland gewerkt aan een centraal aandeelhoudersregister.

Aanleiding voor de voorgestelde nieuwe richtlijn binnen de EU is het tegengaan van terrorisme en belastingontduiking. De registratie wordt verplicht voor natuurlijke personen met een aandelenbelang van 25% of hoger. De naam van de persoon, het geboortejaar, geboortemaand, nationaliteit, het land waar zij woonachtig is en het procentuele belang worden geregistreerd. Wanneer de aandeelhouder aantoont dat er een veiligheidsrisico aanwezig is na registratie, dan kunnen lidstaten een uitzondering maken.

De toegang tot het register is voorbehouden aan opsporingsdiensten, notarissen en banken. Particulieren kunnen toegang verkrijgen wanneer zij aantonen dat er een ‘legitiem belang’ aanwezig is, bijvoorbeeld bij vermoeden van fraude. Gevreesd wordt dat het aantonen van een ‘legitiem belang’ redelijk eenvoudig zal zijn.

Vooralsnog is er niets bekend over mogelijke sancties wanneer niet voldaan wordt aan de registratieplicht.

Wanneer het Europees Parlement heeft ingestemd met de nieuwe richtlijn (verwacht wordt in de loop van 2015) krijgen de lidstaten, waaronder Nederland, twee jaar de tijd om de uitwerking van de richtlijn op te nemen in de nationale wetgeving.

Het centrale aandeelhoudersregister waarover in Nederland binnenkort gestemd wordt, zal ondergebracht worden bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De ingangsdatum van dit goed te keuren wetsvoorstel is naar verwachting 1 januari 2016.