Mogelijk verlies LIV bij uitbetaling vakantiedagentoeslag

donderdag 09/02/2017

Een werkgever die aan oproepkrachten een toeslag voor vakantiedagen uitbetaalt, verliest mogelijk het recht op het Lage Inkomens Voordeel (hierna LIV genoemd). Dit komt omdat hij geen vakantie uren aan hoeft te geven in de aangifte loonheffingen.

Zoals in ons artikel van 13 januari 2017 reeds uitgelegd, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om in aanmerking te komen voor het LIV.

Doordat de vakantie uren niet worden opgenomen door de werknemer maar door de werkgever worden uitbetaald middels een toeslag, komt met name de eis van 1.248 verloonde uren per kalenderjaar in het gedrang. Er worden voor de oproepkrachten namelijk geen vakantie uren opgenomen in de aangifte loonheffingen als de werkgever werkt met een vakantiedagentoeslag. Hierdoor is het aantal uren lager met als gevolg dat het totaal misschien net onder de grens uitkomt en de werkgever het LIV misloopt.

Een ander nadelig gevolg van de uitbetaling van een toeslag voor vakantiedagen is dat het bruto uurloon hoger wordt. Dit kan dan weer invloed hebben voor de hoogte van het LIV en zelfs leiden tot het volledig vervallen van het recht.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.