Ook BTW op “oude” zonnepanelen mogelijk nog terug te vragen bij de belastingdienst

vrijdag 02/03/2018

Door een uitspraak van de Hoge Raad is er voor particulieren die zonnepanelen kochten in 2013 of eerder toch uitzicht op BTW teruggaaf.

Sinds 20 juni 2013 is het voor particulieren in Nederland die zonnepanelen aanschaffen mogelijk om zich als ondernemer voor de BTW te laten aanmerken en de betaalde BTW terug te ontvangen. Op deze specifieke datum is er door het Europees Hof van Justitie namelijk een uitspraak gedaan die dit mogelijk maakte. Deze uitspraak werd bekend als het “arrest-Fuchs”.

Dit was mooi meegenomen of zelfs een stimulans voor mensen die zonnepanelen wilden of nog willen aanschaffen. Het was jammer voor die early adaptors die voor die datum in zonnepanelen hadden geïnvesteerd. Deze konden immers de BTW niet terugvragen hetgeen door de toenmalige staatssecretaris uitdrukkelijk werd gesteld. Dat weerhield een aantal mensen echter niet om het toch te proberen. Het werd een kwestie van lange adem en 15 december 2017 kwam het verlossende woord van de Hoge Raad. Die stelde dat het ook voor de groep particulieren die voor 20 juni 2013 zonnepanelen heeft aangeschaft btw teruggave mogelijk moet zijn.

Nu is er ooit gesteld dat verzoek tot teruggaaf binnen 5 jaar na afloop van het boekjaar dat de panelen zijn aangeschaft moet gebeuren. Als je terugtelt hadden de mensen die in 2012 hun zonnepanelen hadden aangeschaft welgeteld twee weken de tijd, inclusief feestdagen, om een briefje naar de belastingdienst te sturen. De mensen die in 2013 hun panelen kochten hebben het hele jaar nog de tijd de BTW over hun zonnepanelen terug te vragen.

Het voelt uiteraard voor de mensen die er vroeg bij waren in 2012 en eerder erg oneerlijk dat ze niet langer gelegenheid hebben gehad BTW terug te vragen. De uitspraak van de Hoge Raad biedt hiervoor echter nog wel aanknopingspunten en Vereniging Eigen Huis stelt dat het toch verstandig is verzoek tot teruggave over de jaren 2012 of eerder in te dienen. Deze zal naar verluid niet gelijk gehonoreerd worden maar wordt aangehouden tot de Belastingdienst er zelf uit is hoe om te gaan met de recente uitspraak van de Hoge Raad. Wellicht is het een kleine moeite om toch uitzicht te houden op honderden euro’s BTW teruggaaf.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.