Mogelijk einde nihilwaardering bij lening voor woning

vrijdag 19/06/2015

Op dit moment kunt u werknemers een lening geven voor de aankoop of verbetering van hun eigen woning. U hoeft het rentevoordeel dan niet bij het loon te tellen of in de vrije ruimte op te nemen. In de werkkostenregeling bestaat hier namelijk een nihilwaardering voor. Het ziet er echter naar uit dat deze mogelijkheid komt te vervallen. In de Fiscale verzamelwet 2015 wordt namelijk voorgesteld om de nihilwaardering te schrappen.

Dit soort leningen komen in de praktijk vooral voor in de financiële sector.
Als u zo’n lening aan een werknemer met een hoog inkomen geeft, dan zal dit hem hoe langer hoe meer voordeel opleveren. Dit is te danken aan het feit dat de renteaftrek voor de eigen woning sinds 2014 stapsgewijs wordt afgebouwd in de inkomstenbelasting. Staatssecretaris Wiebes van Financiën vindt dit toenemende rentevoordeel dan ook ongewenst. Daarom stelt hij in de Fiscale verzamelwet 2015 voor om de nihilwaardering voor het rentevoordeel van de eigenwoninglening per 2016 te laten vervallen.

Rentevoordeel mag ook niet in de vrije ruimte

Tevens komt er een nieuwe regel waarin staat dat u het rentevoordeel dat de werknemer door de lening geniet, niet mag aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Het is dus niet mogelijk om dit rentevoordeel, dat u zelf moet bepalen door de rente die u aan de werknemer berekent af te trekken van de marktrente voor een vergelijkbare lening, onder te brengen in de vrije ruimte. Het voordeel zult u dan als loon van de werknemer moeten behandelen. Dit wil zeggen dat uw onderneming hierover ook premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet zal moeten berekenen en afdragen.

Nihilwaardering voor de fiets blijft bestaan

Op dit moment ligt de Fiscale verzamelwet 2015 bij de Tweede Kamer voor behandeling. Als bovenstaande maatregel wordt goedgekeurd en is doorgevoerd, zal het rentevoordeel van een personeelslening alleen nog op nihil gewaardeerd mogen worden als de werknemer deze lening aanwendt voor de aankoop van een (electrische) fiets of elektrische scooter.

Werkkostenregeling (verplicht sinds 1 januari 2015)

Nihilwaarderingen zijn een onderdeel van de werkkostenregeling evenals gerichte vrijstellingen en forfaitaire kosten. In de werkkostenregeling worden de regels beschreven met betrekking tot alle vergoedingen,  verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die behoren tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Meer informatie hieromtrent vindt u op onze themapagina “Werkkostenregeling”.