Moet ik als kleine ondernemer BTW betalen?

donderdag 04/05/2017

Als je als ondernemer niet zoveel verdient in een jaar, hoef je misschien geen btw af te dragen, indien u gebruik  maakt van de kleine ondernemingsregeling. Hieronder leest u verder aan welke eisen moet voldoen.

 

U kunt de kleineondernemersregeling (KOR) toepassen als het btw-bedrag aan de volgende vereisten voldoet:

  • U hebt een eenmanszaak of Uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen,
        zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
  • U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan   1.883,00 btw betalen in één jaar
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

 

De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen zoals bv’s, stichtingen en de regeling kun je ook niet toepassen als één van de personen in een maatschap een rechtspersoon is.

Als u in een jaar minder dan   1.883,00 , maar meer dan   1.345,00 dan kunt u de vermindering op het btw bedrag toepassen.

Moet u   1.345,00 of minder betalen, dan hoeft u  geen btw te betalen, u kunt het btw bedrag volledig aftrekken.  Als u verwacht de komende jaren minder dan   1.345,00 te moeten betalen, dan is het zelfs mogelijk om ontheffing van administratieve verplichtingen aan te vragen bij de belastingdienst.

De vermindering kan nooit hoger zijn dan de btw die u zou moeten betalen, met de KOR kunt u dus geen btw teruggave krijgen.

Hebt u meerdere bedrijven binnen een eenmanszaak? Dan moet u de btw van de bedrijven bij elkaar optellen om de btw vermindering te kunnen berekenen (de regeling geldt nl. per ondernemer en niet per bedrijf.

Wanneer u een bedrijf start, stopt of overneemt mag u gewoon de kleineondernemersregeling blijven toepassen alsof u het bedrijf het hele jaar hebt gehad.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.