Modernisering verlof en arbeidstijden

donderdag 05/02/2015

Op 24 december 2014 is de aanpassing van de Wet arbeid en zorg, betreffende de  modernisering van de regelingen verlof en arbeidstijden (in werking getreden op 1 januari 2015), gepubliceerd.

De hierna genoemde maatregelen staan in de nieuwe wet:

Ouderschapsverlof

Partners kunnen bij de geboorte van een kind, naast het huidige kraamverlof van twee dagen, een voorschot van drie dagen nemen op het ouderschapsverlof. De voorgeschreven wijze van aanvraag op het ouderschapsverlof komt te vervallen. De eis dat men minimaal één jaar in dienst moet zijn, komt eveneens  te vervallen.

Pleegzorg- en adoptieverlof

De werknemer kan in overleg met de werkgever het verlof, dat nu 4 weken aaneengesloten is, verspreid opnemen. De opnametermijn, wordt  i.p.v. 18 weken verruimd naar 26 weken.

Lang- en kortdurend zorgverlof

De voorgeschreven wijze van aanvraag op het langdurend zorgverlof komt te vervallen. Werknemers  kunnen naast het opnemen van verlof bij levensbedreigende ziektes eveneens verlof opnemen voor noodzakelijke zorg bij ziekte en hulpbehoevendheid.( Ingang 1 juli 2015). De kring van personen waarvoor kort- en langdurend zorgverlof opgenomen kan worden wordt verruimd met zieke broer, zus, grootouders en kleinkinderen, huisgenoot of anderen in de sociale omgeving

Bevallingsverlof

Het bevallingsverlof, voor couveusekinderen of wanneer het kind na de geboorte langdurig in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt verlengd.

In geval van het overlijden van de moeder wordt het bevallingsverlof overgedragen aan de partner.

Het wordt mogelijk om het bevallingsverlof na de 6e week van de bevalling in deeltijd op te nemen over een periode van maximaal 30 weken

Het zwangerschapsverlof bij een meerling wordt uitgebreid met 4 weken.( de datum wanneer dit in werking treedt is nog niet bekend).

Aanpassing arbeidsduur

Naast de verlofregels is per 1 januari 2015 ook de Wet aanpassing arbeidsduur veranderd.

De werknemer mag één keer per jaar verzoeken om aanpassing van de contracturen, voorheen was dat eens in de twee jaar. Bij onvoorziene omstandigheden mag dit ook eerder.