Modelverklaringen in de ijskast

donderdag 24/11/2016

Staatssecretaris Wiebes schort handhaving wet DBA op na ernstige bezwaren VNO/NCW.

1 mei jl. trad de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in werking. De wet is bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en om een gelijk speelveld voor verschillende soorten arbeidsverhoudingen te waarborgen. Ondernemers en ZZP’ers kregen vervolgens tot 1 januari 2017 de tijd om hun zaakjes op orde te krijgen, de arbeidsverhoudingen te toetsen en daar waar nodig een overeenkomst te sluiten waaruit duidelijk het zelfstandig ondernemerschap van de ZZP’er zou blijken.

Het leek er lang op dat Wiebes alles op alles zou zetten om de beoogde deadline te halen. Dit ondanks de grote achterstand bij de Belastingdienst met het beoordelen van de voorgelegde overeenkomsten. Het feit dat 40% van de aangeboden overeenkomsten afgekeurd werd hielp ook al niet bij de voortgang.

Nu is het naar verluid niet de achterstand die tot het uitstel heeft geleid maar de onduidelijkheid die de uitvoering van de wetgeving oproept. Deze blijkt er in de praktijk toe te leiden dat werkgevers voorzichtigheidshalve liever géén gebruik maken van zelfstandigen waar dat toch goed zou kunnen.

De onduidelijkheid vloeit voort uit bekende arbeidsrechtelijke begrippen als “gezagsverhouding” en “vrije vervanging”. Deze zouden de grens tussen werknemerschap en ondernemerschap moeten markeren maar blijken veel te algemeen om de hele diverse groep ZZP’ers te kunnen typeren.

Er zal nagedacht moeten worden over andere, scherpere criteria die meer duidelijkheid scheppen en waar meer ZZP’ers zich in kunnen herkennen. De regering krijgt nu een jaar respijt om betere criteria te formuleren. 

Mocht je nog vragen hebben over het bovenstaande dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.