MIT-regeling voor 2018 open

donderdag 03/05/2018

Net als in voorgaande jaren is er door de overheid weer subsidie beschikbaar gesteld voor de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren ( MIT-Regeling ). De regeling is opengesteld per 17 april 2018.

Deze subsidie is in het leven geroepen om innovatie in het MKB te stimuleren en ervoor te zorgen, dat projecten binnen het MKB beter aansluiten bij de topsectoren in Nederland. De regeling beoogt, dat ook ondernemingen die onder het MKB vallen mee kunnen en mogen profiteren van innovaties binnen topsectoren, welke reeds door de overheid gesubsidieerd worden.

Er zijn een vijftal instrumenten ter ondersteuning van uw innovatieve projecten. Deze instrumenten hebben allen een eigen budget:

- Kennisvouchers budget: 3 miljoen
- Haalbaarheidsprojecten budget: 2 miljoen
- R&D-samenwerkingsprojecten budget: 7,15 miljoen ( groot en klein totaal )
- TKI-Netwerkactiviteiten budget: 2,2 miljoen
- TKI-Innovatiemakelaars budget: valt onder het budget van de netwerkactiviteiten

Voor de Kennisvouchers en de TKI ( Topconsortium Kennis en Innovatie )-instrumenten is alleen een landelijk budget beschikbaar. Met de kennisvouchers kunt u een waardebon aanvragen om een kennisvraag door een specialistische instelling te laten beantwoorden. De TKI-netwerkactiviteiten en –innovatiemakelaars hebben als doel om bijvoorbeeld masterclasses, workshops en conferenties e.d. te organiseren ten behoeve van kennisdeling en netwerkvorming. De innovatiemakelaars geven advies op het gebied van innovatie en kunnen technologische bijstand verlenen.Voor de Kennisvouchers sluit de aanvraag op 6 september 2018, de aanvraag voor de TKI-instrumenten sluit op 28 juni 2018.

Voor de overige instrumenten zijn regionale budgetten beschikbaar, maar deze kunnen wel per regio verschillen. Het doel van de haalbaarheidsprojecten is om de technische en economische risico’s van innovatieprojecten in kaart te brengen middels een haalbaarheidsstudie met aanvullend onderzoek. De R&D-samenwerkingsprojecten richten zich op ontwikkeling en/of vernieuwing van processen, diensten en producten. Aanvragen dienen te worden gedaan vanuit een samenwerkingsverband. Voor de Haalbaarheidsprojecten sluit de aanvraag op 6 september 2018. De aanvraag voor R&D-samenwerkingsprojecten opent op 2 juli 2018 en sluit op 6 september 2018.

Voor alle aanvragen heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. Zorg er daarom voor dat, wanneer u een aanvraag gaat doen, uw eHerkenning nog geldig en/of actief is. Uw eHerkenning dient namelijk ook gekoppeld te worden aan uw nummer bij de Kamer van Koophandel. Is dit niet zo, dan zult u de eHerkenning opnieuw moeten aanvragen. Sinds 2018 zijn er kosten verbonden aan eHerkenning niveau 1.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.