Minimumloon eerste helft 2016 weer iets hoger

donderdag 12/11/2015

Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het minimumloon voor de eerste helft van 2016 bekendgemaakt. Werknemers van 23 jaar en ouder die fulltime werken, hebben per 1 januari 2016 ten minste recht op 1.524,60 euro bruto per maand. Het minimumloon is in de eerste helft van volgend jaar 1,11% hoger dan het huidige minimumloon.

Het wettelijk minimumloon is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Dit minimumloon is gekoppeld aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen en wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast.

Verplicht giraal betalen door WAS

Door de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies verandert per 1 januari 2016 de manier waarop u het loon van werknemers mag uitbetalen. U bent dan namelijk verplicht om minimaal de netto equivalent van het bruto minimumloon giraal uit te betalen. Inhoudingen en verrekeningen mogen dan alleen nog plaatsvinden op het loon boven het wettelijk minimum.