Minimumloon eerste helft 2014

donderdag 28/11/2013

Per 1 januari 2014 wijzigen de wettelijk minimum lonen met 0,53% ten opzichte van het huidige wettelijk minimum. Aan werknemers vanaf 23 jaar dient vanaf dat moment ten minste 1.485,65 euro per maand bruto loon betaald te worden bij een fulltime werkweek. Dit minimum geldt tot en met 30 juni 2014.

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) schrijft een wettelijk minimumloon voor dat gekoppeld is aan de gemiddelde ontwikkeling van de contractlonen en wordt jaarlijks per 1 januari en 1 juli aangepast. Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wettelijk minimumloon per 1 januari 2014 gepubliceerd.

Als de onderneming werknemers minder betaalt dan het minimumloon, kan de Inspectie SZW een boete opleggen wegens onderbetaling welke kan oplopen tot 10.000 euro per onderbetaalde werknemer bij betaling onder het minimumloon en nog eens 2.000 euro voor elke werknemer die onvoldoende vakantiebijslag krijgt.

Hieronder vindt u het wettelijke minimumloon per 1 januari 2014 per maand, week en dag met de bijbehorende minimumjeugdlonen.

        
 
  

Leeftijd

  
  

Staffelingspercentage

  
  

Per maand

  
  

Per week

  
  

Per dag

  

22 jaar

85%

1.262,75 euro

291,40 euro

58,28 euro

21 jaar

72,5%

1.077,05 euro

248,55 euro

49,71 euro

20 jaar

61,5%

913,65 euro

210,85 euro

42,17 euro

19 jaar

52,5%

779,95 euro

180,00 euro

36,00 euro

18 jaar

45,5%

675,95 euro

156,00 euro

31,20 euro

17 jaar

39,5%

586,80 euro

135,45 euro

27,09 euro

16 jaar

34,5%

512,55 euro

118,30 euro

23,66 euro

15 jaar

30%

445,70 euro

102,85 euro

20,57 euro

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken als volledige dienstbetrekking. In de meeste CAO’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.