Minder vaak samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting

donderdag 09/06/2016

De Staatssecretaris van Financiën heeft gemeld dat de samenloopvrijstelling van overdrachtsbelasting bij samenloop met omzetbelasting wordt verruimd. Het voorgenomen beleidsbesluit gaat in op de ongewenste samenloop van de heffing van overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Het besluit bevat goedkeuringen voor een aantal situaties waarin sprake is van een ongewenste heffing van overdrachtsbelasting.

Het beleidsbesluit houdt in dat de fiscus zal goedkeuren dat voor de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van een met btw belast bouwterrein, dat enkel op basis van de BTW-richtlijn als zodanig kwalificeert, onder nader te bepalen voorwaarden de samenloopvrijstelling van toepassing is. Tot op heden is voor de toepassing van deze vrijstelling het standpunt ingenomen dat sprake moet zijn van een verkrijging van een bouwterrein in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. Het begrip bouwterrein in de Wet op de omzetbelasting 1968 heeft echter een beperkter toepassingsbereik dan hetzelfde begrip in de zin van de BTW-richtlijn.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met ons kantoor.