MijnOverheid.nl

donderdag 03/07/2014

MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U ziet hier welke gegevens bij de overheid bekend zijn over u, uw werk, AOW-pensioen, huis, auto en studie. Op MijnOverheid vindt u ook uw persoonlijke Berichtenbox. Hiermee kunt u post van de overheid digitaal ontvangen.

Gebruik maken van MijnOverheid

Om van MijnOverheid gebruik te maken gaat u naar MijnOverheid en logt u in met uw persoonlijke DigiD.

Inzage in uw gegevens bij de overheid

Op MijnOverheid vindt u steeds meer gegevens die verschillende overheidsinstanties van u bijhouden. MijnOverheid laat u zien waar en hoe u geregistreerd bent bij de overheid. U heeft onder meer inzage in: uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie personen (BRP); uw voertuiggegevens bij de RDW; de perceel- of eigendomsgegevens van uw huis bij het Kadaster; uw Digitaal Klantdossier (DKD) van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Inzage in uw lopende zaken

Een aantal gemeenten biedt inzage in lopende zaken die u bij deze gemeenten heeft. Bijvoorbeeld een vergunningaanvraag. Via MijnOverheid kunt u de status van de aanvraag volgen.

Post van overheid digitaal ontvangen

U kunt ervoor kiezen post van de overheid digitaal te ontvangen via MijnOverheid. Dit verloopt via een zogenaamde Berichtenbox. Voorwaarde is wel dat de betreffende overheidsorganisatie aangesloten is op MijnOverheid. U bepaalt zelf van welke instanties u berichten wilt ontvangen. Als u een bericht in uw inbox heeft, dan krijgt u daarvan automatisch een melding via e-mail. De gemeente meldt bijvoorbeeld dat u uw paspoort moet laten verlengen. Of de RDW meldt dat uw auto gekeurd moet worden.

Gebruik MijnOverheid niet verplicht

Het gebruik van MijnOverheid is niet verplicht. U kunt uw zaken met de overheid ook regelen per telefoon, per brief of aan het (web)loket van overheidsorganisaties.

Onjuiste gegevens corrigeren

Uw gegevens op MijnOverheid komen van verschillende overheidsorganisaties. Klopt er iets niet in uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de gegevens heeft aangeleverd. MijnOverheid zelf kan fouten in deze gegevens niet corrigeren.

Verantwoordelijk voor MijnOverheid

Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is verantwoordelijk voor de uitvoering van MijnOverheid.

Bron Rijksoverheid.nl