Mijn gegevens openbaar in het UBO-register?

donderdag 03/05/2018

Bent u ondernemer of DGA? En heeft u een direct of indirect belang groter dan 25 procent? Dan krijgt u mogelijk te maken met het UBO-register. In dit register worden gegevens van u opgenomen welke openbaar zijn.

Achtergrond
Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn moeten de EU-lidstaten een UBO-register instellen en worden ondernemingen straks onder meer verplicht om hun (in)directe eigenaren in dit register in te schrijven. Dit register is deels openbaar. Het doel is door transparant te maken wie de UBO is, witwaspraktijken, terrorismefinanciering en fraude te bestrijden. Het UBO-register gaat deel uitmaken van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Wat is een UBO?
UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ en betekent uiteindelijk belanghebbende. Een UBO is een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een bepaalde juridische entiteit, zoals een onderneming of rechtspersoon. Bij een besloten vennootschap is iemand een UBO indien deze persoon meer dan 25% van de aandelen of stemrechten of feitelijke zeggenschap heeft.

Registratie in het UBO-register
De registratieplicht geldt vooralsnog voor onder andere B.V.’s, N.V.’s, maatschappen, vennootschappen onder firma, C.V.’s, stichtingen, verenigingen en coöperaties. Er geldt (nog) geen registratieplicht voor bijvoorbeeld eenmanszaken en publiekrechtelijke rechtspersonen.

In het UBO register zijn de volgende gegevens van de UBO openbaar:
- Naam
- Geboortemaand
- Geboortejaar
- Nationaliteit
- Woonstaat
- De aard en omvang van het belang (verdeeld in categorieën)

Gegevens zoals het burgerservicenummer, de geboortedatum en het geboorteland en –plaats zijn enkel in te zien door bevoegde autoriteiten en de financiële inlichtingen eenheid.

Uitzonderingen
Uitzonderingen van opname in het UBO-register komen er voor minderjarigen en voor situaties waarin het gevaar bestaat voor kidnapping, bedreiging, intimidatie, etcetera.

Inzage
Inzage in de basisgegevens van dit register is mogelijk voor iedereen, hiervoor wordt wel een vergoeding gevraagd. Tevens wordt geregistreerd wie er inzage heeft gehad in het register.

De implementatie van dit register is recent uitgesteld naar 2019.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.