Meldingsplicht agressieve taxplanning

donderdag 21/06/2018

De Europese Commissie heeft op 21 juni 2017 transparantieregels voorgesteld voor intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants, banken en advocaten die voor hun cliënten fiscale planningsconstructies opzetten. Het voorstel is opgesteld als een wijziging van de richtlijn betreffende administratieve samenwerking. De nieuwe regels komen neer op een meldingsplicht voor belastingadviezen met bepaalde kenmerken.

In de kern betreft het zogenaamde agressieve belastingadviezen. Op deze manier wil de Europese Commissie misbruik voorkomen door toezicht te houden op de activiteiten van fiscale planners en belastingadviseurs.
De verplichting om een regeling (structuur of advies) te melden, betekent niet automatisch dat deze schadelijk of verboden is. Een melding zal er toe leiden dat de belastingautoriteiten van de betrokken lidstaten de regeling nader zullen kunnen onderzoeken omdat zij daarvan expliciet op de hoogte kunnen zijn.

Lidstaten moeten de richtlijnbepalingen uiterlijk 31 december 2019 verwerken in de nationale wet. De regeling moet vanaf 1 juli 2020 worden toegepast.

De meldingsplicht is breed opgezet. Alle intermediairs die een advies geven, zijn verplicht om dit advies te melden zodra het gaat om een grensoverschrijdende structuur en is voldaan aan een van de wezenskenmerken van agressieve planning.

In Nederland is nog geen voorstel ter implementatie van de nieuwe richtlijn gepubliceerd. Hoe dit precies gaat uitwerken, is dus nog de vraag. Wel heeft de staatssecretaris van Financiën verklaard dat er geen uitzondering komt. Er komt dus geen tegemoetkoming voor structuren die een klein financieel voordeel opleveren. Elk gegeven advies dat aan de voorwaarden voldoet, moet gemeld worden.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.