Meld uw grensoverschrijdende fiscale constructie (Mandatory Disclosure Rules/DAC6)

woensdag 11/11/2020

Vanaf 1 januari moeten intermediairs en belastingplichtigen  potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden. Een belangrijke stap om belastingontwijking te voorkomen. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken.

EU-landen hebben de mandatory disclosure rules (beter bekend als dac6) aangenomen voor het melden van belastingconstructies.  In Nederland gaat de meldingsplicht vanaf 1 januari 2021 in. Potentieel agressieve grensoverschrijdende constructies moeten dan,  met terugwerkende kracht tot 25 juni 2018,  worden gemeld.

Over welke belastingen moet u melden?

Wél over:

-       Vennootschapsbelasting

-       Inkomstenbelasting

-       Loonbelasting

-       Dividendbelasting

-       Erf- en schenkbelasting

-       De meeste andere belastingen

Níet over:

-       Btw (omzetbelasting)

-       Douanerechten

-       Accijnzen

-       Sociale zekerheidsbijdragen

-       Leges

-       Retributies

Wanneer moet u melden?

De richtlijn DAC6 gaat met terugwerkende kracht in. Tussen 1 januari 2021 en 28 februari 2021 meldt u daarom de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarbij u betrokken bent vanaf 25 juni 2018 tot 1 juli 2020.

Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarbij u betrokken bent vanaf 1 juli 2020 tot 1 januari 2021 meldt u tussen 1 januari 2021 en 31 januari 2021 (de overgangsperiode).


Voor meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarbij u betrokken bent vanaf 1 januari 2021 doet u steeds melding binnen 30 dagen.

Wie moet melden?

Bent u als intermediair betrokken bij een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie? Dan moet u die melden. Op deze regel zijn 2 uitzonderingen. U hoeft de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie níet te melden in de volgende gevallen:

 

-       Een andere intermediair heeft de constructie al gemeld. En deze intermediair heeft u als bewijs daarvan een referentienummer doorgegeven.

-       U beroept zich op het wettelijk verschoningsrecht.

Let op!

De richtlijn DAC6 geldt voor álle intermediairs. Bijvoorbeeld: belastingadviseurs, advocaten, accountants, notarissen, financieel adviseurs, banken en trustkantoren.

De belastingplichtige voor wie een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie is bedoeld, moet die zelf melden in de volgende gevallen:

-       Er is alleen een intermediair van buiten de Europese Unie betrokken bij de constructie.

-       De intermediair die betrokken is bij de constructie heeft verschoningsrecht, en hoeft de constructie dus niet te melden.

-       Er is helemaal geen intermediair betrokken bij de belastingconstructie.

Weet u niet zeker of iemand anders een mogelijk belastingontwijkende constructie al heeft gemeld?

Bij twijfel kunt u het beste zelf een melding doen.