Meld uiterlijk 31 maart de WBSO-realisatie over 2015

donderdag 17/03/2016

Heeft u in 2015 gebruikgemaakt van de WBSO? Geef dan uiterlijk 31 maart 2016 uw gerealiseerde speur- en ontwikkelingsuren (S&O) door aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Heeft u in 2015 ook gebruikgemaakt van de RDA voor kosten en uitgaven? Dan moet u naast uw gerealiseerde S&O-uren ook de gemaakte kosten en uitgaven doorgeven.

Doet u de mededeling niet op tijd, dan riskeert u een boete. Doet u helemaal geen mededeling, dan vervalt uw fiscale voordeel van de WBSO/RDA over 2015 en ontvangt u een boete.

Ondernemers met personeel

Maakte u in 2015 gebruik van de WBSO voor de S&O-uren van uw werknemers? Dan moet u altijd de gerealiseerde S&O-uren aan ons doorgeven. Als u in 2015 wel een S&O-verklaring van ons heeft ontvangen, maar geen S&O-uren heeft gemaakt, dan meldt u dat dus ook.

Zelfstandigen zonder personeel

Maakte u in 2015 als zelfstandige zonder personeel (ZZP'er) gebruik van de WBSO? Dan hoeft u alleen de realisatie te melden wanneer u minder dan 500 S&O-uren heeft gemaakt. In dat geval wordt uw S&O-verklaring ingetrokken en vervalt uw recht op S&O-aftrek. Heeft u in 2015 ook RDA aangevraagd, dan moet u altijd de realisatie melden. Dat wil zeggen: altijd de S&O-uren en als het RDA-forfait niet van toepassing is ook de gemaakte kosten en uitgaven.

Melden van de realisatie

U kunt de realisatie eenvoudig doorgeven via het eLoket van RVO.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 1 (of hoger) nodig en de brief van RVO.nl van begin 2016 met uw activeringscode. Gebruik hierbij de handige checklist ‘Realisatie melden doe je zo’, deze vindt u op de pagina WBSO aangevraagd. En dan? (bij downloads). Kijk voor meer informatie op mijn.rvo.nl onder ‘Realisatie melden’. Hier vindt u ook het formulier 'Melden realisatie WBSO RDA 2015'.

Bron: rvo.nl

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.