Meer tijd voor indienen aangifte inkomstenbelasting 2014

donderdag 11/12/2014

Net als in andere jaren bent u verplicht om over 2014 aangifte inkomstenbelasting te doen als u hiervoor uitgenodigd wordt door belastingdienst (middels de aangiftebrief). Een groot verschil met andere jaren is echter, dat u komend jaar een maand langer de tijd hebt om de aangifte in te dienen. Voorheen moest de aangifte vóór 1 april binnen bij de belastingdienst ontvangen zijn. Deze termijn wordt komend jaar verlengd naar 1 mei. Op deze manier kunnen meer mensen gebruik maken van de vooraf ingevulde aangifte. De vooraf ingevulde aangifte zal net als afgelopen jaar op 1 maart beschikbaar komen.

Wanneer u de aangifte voor 1 april indient, zal de belastingdienst voor 1 juli een aanslag opleggen. De termijn van 1 juli geldt echter niet als u de aangifte ná 1 april maar vóór 1 mei indient!

Als u vermoedt de aangifte niet voor 1 mei in te kunnen dienen, dan kunt u uitstel aanvragen bij de belastingdienst. U kunt dan in ieder geval uitstel krijgen tot 1 september. Bij een schriftelijk verzoek tot uitstel, kunt u tot maximaal 12 maanden uitstel krijgen. Let hierbij wel op, dat u het verzoek tot uitstel voldoende motiveert en onderbouwt. De belastingdienst heeft aangekondigd voor komend jaar extra op te letten of de aangifte tijdig is ingediend. Wanneer u niet op tijd bent én u heeft geen uitstel aangevraagd, dan kan de belastingdienst een verzuim- of vergrijpboete opleggen. De regels omtrent uitstel zijn wel strenger geworden. Wanneer u in de laatste drie jaren tweemaal te laat bent geweest, kan het verzoek om uitstel afgewezen worden. Wanneer ons kantoor de aangifte voor u verzorgt, wordt er automatisch uitstel voor het doen van aangifte aangevraagd.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met ons kantoor.