Maaltijden op kosten van de werkgever

donderdag 25/10/2018

Als werknemers op kosten van de werkgever ontbijten, lunchen of dineren, kunnen deze kosten niet altijd onbelast blijven. Dit kan alleen als de betreffende maaltijd onderdeel is van tijdelijke verblijfskosten of als er sprake is van zakelijk belang. In alle andere gevallen moet er een bedrag als belast loon verwerkt worden.

Als werknemers eten in de bedrijfskantine of een soortgelijke ruimte op de werkplek, kan de maaltijd aan hen verstrekt of vergoed worden. Voor 2018 bedraagt dit 3,35 per maaltijd.
Het maakt niet uit of het om een ontbijt, lunch of diner gaat.

Een maaltijd mag ook onbelast vergoed of verstrekt worden als deze een zogenoemd meer dan bijkomstig zakelijk karakter heeft. Daarvan is onder meer sprake bij overwerk of werk op koopavonden. Als een werknemer door zijn werk niet tussen vijf en acht uur ’s avonds thuis kan eten, is er in elk geval sprake van een meer dan bijkomstige zakelijke maaltijd.

Maaltijden tijdens een personeelsfeest vormen altijd belast loon. Dit kan belast worden via het loon van de werknemer of via de vrije ruimte van de werkkostenregeling.
Als het personeelsfeest op de werkplek plaatsvindt, kan het eerder genoemde normbedrag van 3,35 gehanteerd worden. Vindt het personeelsfeest plaats op een externe locatie bij een derde, dan moet voor de maaltijden het factuurbedrag inclusief BTW bij het loon van de werknemer geteld worden of aangewezen worden als eindheffingsloon. Dit kan dan ondergebracht worden in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.