Maak bezwaar tegen belasting verkoop tweede huis in Frankrijk

donderdag 10/12/2015

Frankrijk heeft te veel belasting geheven bij de verkoop van tweede woningen. Dit was in strijd met Europese regelgeving en kan worden teruggedraaid indien u bezwaar maakt.

Frankrijk kent de zogenaamde ‘taxe sur la plus-value’. Deze belasting is verschuldigd over de winst bij verkoop van een tweede woning in Frankrijk. De verkoopwinst wordt gedefinieerd als het verschil tussen de koopprijs en de verkoopprijs van de woning. Daarbij wordt rekening gehouden met (onderbouwde) aankoopkosten en kosten voor verbouwingen alsmede verkoopkosten zoals makelaarskosten. Naast belasting werden ook sociale bijdragen berekend.

Frankrijk verzwaarde in 2012 de belastingen die niet-ingezetenen bij de verkoop en verhuur van hun tweede huis moesten betalen. De manier waarop dat is gebeurd, was in strijd met Europese regelgeving. Ook buitenlanders moesten hierdoor Franse sociale lasten betalen en dat mag niet.

Om geld terug te krijgen moeten belanghebbenden bezwaar maken bij de Franse fiscus.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, kunt u contact opnemen met ons kantoor.