Loonkostenvoordelen (LKV)

donderdag 23/11/2017

Voor werkgevers verdwijnen op 1 januari 2018 de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. Hiervoor komen loonkostenvoordelen (LKV) in de plaats. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.

Hoogte vergoeding loonkosten

De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemers dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. En kleine ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de korting op de premies kregen zij vaak maar een deel vergoed. Omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

Onderstaande tabel geeft de veranderingen in de tegemoetkomingen weer:

Tabel loonkostenvoordeel

Werknemers waarvoor tegemoetkomingen gelden

Premiekorting (korting op premie werkgeversverzekeringen WIA/WAO en WW)

Loonkostenvoordeel

Ouderen (56+)

7.000

6.000

Arbeidsgehandicapten

7.000

6.000

Herplaatsten

7.000

6.000

Werknemers onder banenafspraak

2.000

2.000

Verzoek, berekening en uitbetaling LKV

Werkgevers dienen het verzoek voor een LKV zelf in via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV of bij de gemeente.

UWV berekent het loonkostenvoordeel en de Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit.

Premiekorting jongeren verdwijnt

De korting over de werkgeverspremies voor jongeren verdwijnt vanaf 1 januari 2018. Daarom is het al sinds 2016 niet meer mogelijk om gebruik te maken van de premiekorting jongeren.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, neem dan contact op met ons kantoor.