Leveringsvoorwaarden wie heeft welk risico

vrijdag 07/09/2018

De leveringsvoorwaarden antwoord geven op de vraag voor wiens rekening en risico de goederen worden vervoerd. De meest gebruikte zijn de voorwaarden die zijn vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel, de Incoterms 2000. EXW / CIF / DDP zijn hier voorbeelden van, maar wat betekenen die nou precies en waar kun je het beste voorkiezen.

Of je een productie onderneming, een webshop of een handelsmaatschappij bent, je hebt algemene leveringsvoorwaarden nodig. Dit is de overeenkomst waarin staat wat de algemene regels zijn die gelden als je een product verkoopt. Dit geeft juridische helderheid en kan een hoop problemen en ellende besparen.

Daarnaast leg je in de leveringsvoorwaarden vast wie verantwoordelijk is voor het betalen van de transport- en/of bezorgkosten. Vaak wordt daar verwezen naar standaard leveringsvoorwaarden, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel, de Incoterms 2000.

Hieronder een handig overzicht en de betekenis ervan:

 

Bron: Wikipedia

 

Voor elke vorm van transport - multimodaal transport

EXW, Ex Works (Af fabriek)
FCA, Free Carrier (Vrachtvrij tot vervoerder)
CPT, Carriage Paid To (Vrachtvrij tot)
CIP, Carriage and Insurance Paid To (Vrachtvrij inclusief verzekering tot)
DAT, Delivered At Terminal (Franco terminal)
DAP, Delivered At Place (Franco ter plaatse)
DDP, Delivered Duty Paid (Franco inclusief rechten)

EXW is eigenlijk een conditie die zowel maritiem als non-maritiem kan worden gebruikt als er sprake is van transport. EXW voorziet namelijk ook in de mogelijkheid om goederen te verkopen zonder dat deze van plaats verwisselen. Bijna alle verplichtingen liggen bij de koper. EXW wordt nog steeds frequent gebruikt. Het verdient aanbeveling het gebruik van EXW te beperken tot binnenlandse leveringen.

FCA Free CArrier - VRACHTVRIJ tot(eerste) VERVOERDER (overeengekomen laadplaats)
dit is een non-maritieme conditie. FCA begon zijn carrière als FCR en is een samenvoeging van de 1980-condities FOT, FOR, FOB Airport. Het initiatief ligt bij de koper. FCA wordt steeds meer gebruikt, vooral in de plaats van EXW. De verkoper is alleen belast met voortransport. FCA is geschikt voor alle vormen van vervoer. Advies: Gebruik bij vervoer in containers bij voorkeur FCA in plaats van FOB.

CPT Carriage Paid To - VRACHTVRIJ TOT (overeengekomen plaats van bestemming)
dit is een non-maritieme conditie. Het transportheft is in handen van de verkoper. Het wordt steeds frequenter gebruikt. CPT kan worden toegepast bij alle vervoersvormen. Het is eigenlijk de tegenhanger van CFR. Advies: gebruik bij vervoer per container bij voorkeur CPT in plaats van CFR

CIP Carriage and Insurance Paid to - VRACHTVRIJ INCLUSIEF VERZEKERING TOT (overeengekomen plaats van bestemming)
CIP is een non-maritieme conditie. Het transportheft is in handen van de verkoper. De koper draagt echter het transportrisico. CIP wordt steeds frequenter gebruikt. CIP is een conditie die voor alle vervoersvormen kan worden gebruikt. Het is eigenlijk de tegenhanger van CIF. Advies: gebruik bij vervoer per container bij voorkeur CIP in plaats van CIF

DAT Delivered at Terminal - GELEVERD AAN (terminal van bestemming)
DAT is een non-maritieme conditie. DAT vervangt voornamelijk de conditie DEQ. DAT is nieuw en op dringend verzoek van de handel in het leven geroepen om de containerterminal (yard, warehouse) nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. De verkoper heeft het transportheft in handen. De verkoper draagt nu ook het transportrisico. DAT kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.

DAP Delivered At Place - (overeengekomen plaats van bestemming)
DAP is een non-maritieme conditie. DAP vervangt de condities DAF, DES en DDU. De verkoper heeft het transportheft in handen. De verkoper draagt nu ook het transportrisico. DAP kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.

DDP Delivered Duty Paid - FRANCO INCLUSIEF RECHTEN (overeengekomen plaats van bestemming)
DDP is een non-maritieme conditie. Het transportheft is in handen van de verkoper. De verkoper draagt nu ook het risico. Het gebruik van DDP gaat langzamerhand omhoog. DDP kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.

Uitsluitend voor transport over zee en binnenwateren

FAS, Free Alongside Ship (Vrij langszij schip)
FOB, Free On Board (Vrij aan boord)
CFR, Cost and Freight (Kostprijs en vracht)
CIF, Cost, Insurance and Freight (Kostprijs, verzekering en vracht)
EXW EX Works (Af fabriek)


FAS Free Alongside Ship - VRIJ LANGSZIJ SCHIP (overeengekomen verschepingshaven)
FAS is een maritieme conditie. Het initiatief ligt bij de koper. FAS wordt niet zo frequent gebruikt, aanleiding is het toenemend gebruik van de container. De verkoper verzorgt het voortransport en de uitvoerformaliteiten.

FOB Free On Board - VRIJ AAN BOORD (overeengekomen verschepingshaven)
FOB is een maritieme conditie. Het initiatief ligt bij de koper. FOB is een zeer frequent gebruikte conditie. De verkoper verzorgt het voortransport en de inlading van de goederen. Kan alleen worden gebruikt voor vervoer over water. Advies: gebruik bij vervoer per container bij voorkeur 
FCA in plaats van FOB.

CFR Cost and FReight - KOSTEN EN VRACHT (overeengekomen bestemmingshaven)
CFR is een maritieme conditie. CFR staat ook nog steeds bekend als C&F, C and F en C + F. Het transportheft ligt nu in handen van de verkoper. CFR is een frequent gebruikte conditie. Het is een ‘over-water’-conditie. Advies: gebruik bij vervoer per container bij voorkeur CPT in plaats van CFR

CIF Cost, Insurance and Freight - KOSTEN,VERZEKERING EN VRACHT (overeengekomen bestemmingshaven)
CIF is een maritieme conditie. Het transportheft is in handen van de verkoper. De verkoper draagt daarnaast ook het transportrisico. Het is een zeer frequent gebruikte conditie. Het is een ‘over-water’-conditie. Advies: gebruik bij vervoer per container bij voorkeur CIP in plaats van CIF

EXW is eigenlijk een conditie die zowel maritiem als non-maritiem kan worden gebruikt als er sprake is van transport. EXW voorziet namelijk ook in de mogelijkheid om goederen te verkopen zonder dat deze van plaats verwisselen. Bijna alle verplichtingen liggen bij de koper. EXW wordt nog steeds frequent gebruikt. Het verdient aanbeveling het gebruik van EXW te beperken tot binnenlandse leveringen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.