Let op verzekeringsplicht van dga in 2016

donderdag 14/01/2016

De nieuwe regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder is vanaf 1 januari 2016 van kracht. In deze regeling wordt vastgesteld of een DGA verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De regeling was nodig vanwege de invoering van de flex B.V.  in 2012 en is nu definitief opgenomen in de nieuwsbrief loonheffingen van de Belastingdienst.

Een DGA is een werknemer van zijn eigen B.V. en moet loonheffingen afdragen over zijn gebruikelijk loon (tenminste 44.000 euro in 2016). Of hij  als werknemer dan ook verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen en de bijbehorende premies af moet dragen is niet altijd duidelijk. Dit hangt ervan af of de DGA voldoende zeggenschap heeft in zijn B.V. om zijn eigen ontslag te voorkomen. Als de DGA dit kan voorkomen dan is hij niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De belangrijkste wijziging is dat nu ook indirect zeggenschap via bijvoorbeeld een holding BV mee gewogen wordt.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.